Brúsenie výhybiek a výhybkových súčastí

Na zváraciu činnosť nadväzuje realizácia brúsenia koľajových súčastí a výhybiek, ktorého kvalitu spoločnosť preukazuje „Osvedčením o spôsobilosti na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek“ vydaným spoločnosťou DT – Slovenská výhybkáreň, a. s. a „Opravnením na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek„ vydaným odborom 430 Generálneho riaditeľstva ŽSR.

V rámci brúsenia spoločnosť vykonáva ručné brúsenie koľají a výhybiek.

Včasné brúsenie pojazdných súčastí výhybiek vedie k predĺženiu ich životnosti pri súčasnom zvýšení bezpečnosti a kľudnosti jazdy železničných vozidiel. Zanedbanie tejto zásady vedie k vzniku nadmerných prevalkov, deformácie profilu, vzniku trhlín a vylamovaniu materiálu, čo predstavuje postupne sa zvyšujúce ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy. Týmto chybám je možné predísť diagnostikovaním vznikajúcich chýb a ich včasným odbrúsením. Brúsenie sa vykonáva v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg