ODBORNE, KVALITNE, PROFESIONÁLNE

Komplexné stavebné činnosti v oblasti železničných stavieb

ODBORNE, KVALITNE, PROFESIONÁLNE

Komplexné stavebné činnosti v oblasti železničných stavieb

ODBORNE, KVALITNE, PROFESIONÁLNE

Komplexné stavebné činnosti v oblasti železničných stavieb
Slider

TRANSSERVIS

Spoločnosť TRANSSERVIS, a. s., Košice vznikla v roku 1996 a jej hlavnou pracovnou náplňou je stavebná činnosť v oblasti železničných tratí a stavieb. Počas existencie spoločnosť získala certifikáty STN EN ISO ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016, ktoré zaväzujú našich zamestnancov k zvyšovaniu produktivity v oblasti kvality práce a ochrany životného prostredia. Systém manažérstva kvality zabezpečuje sprehľadnenie, zjednotenie a zefektívnenie informačných tokov.

O politike spoločnosti Certifikáty a oprávnenia

Fakty o nás

Naša spoločnosť zrealizovala od svojho vzniku na železničných stavbách a pri prácach na železničnom zvršku a spodku tieto výkony:

termitových zvarov koľajníc

zregenerovaných srdcoviek navarovaním

zregenerovaných jazykov výhybiek

rokov pôsobí na trhu