Realizované stavby

2019
ŽST Čierna nad Tisou ŠR, spádoviskový riadiaci systém – stavebné úpravy 30 ks výhybiek

2019
Údržba železničného zvršku a spodku vlečky v Cementárni Rohožník – CRH (Slovensko) a. s.

2019
ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10, 11, 13, 14, 15 a staničných koľají č. 1, 2, 3, 4, 5a, 11, 13, zriadenie nových nástupíšť pri k. č. 1, 2, 3.
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg


2019
ŽST Lučenec, rekonštrukcia výhybky č. 5ab
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg


2018
Oprava rámovej tuhosti koľajového roštu výhybiek v ŽST Kúty, výh. č. 6, 18 a/b, 21, 26, 34, 36, 51, 201, 206, 207.

2018
Komplexná rekonštrukcia koľaje 926š v ŽST Čierna nad Tisou

2018
Komplexná rekonštrukcia priecestí v traťovom úseku Pribeník – Veľký Horeš koľaj č. 2
01.jpg02.jpg03.jpg


2018
Montáž nových koľajových polí a demontáž starých na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje č. 2 v úseku Michaľany - Kuzmice

2017/2018
Regenerácia koľajových polí na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje v úseku Snina – Stakčín
01.jpg


2013
Sanácia svahu vrátane úprav koľaje na trati Poprad – Plaveč, (Spišská Bela)
01.jpg02.jpg03.jpg