Realizované stavby

2021

 • Údržba železničného zvršku a spodku vlečky v Cementárni Rohožník – DANUCEM Slovensko a. s.
 • ZEOCEM Bystré – údržba železničného zvršku na vlečke – opravy výhybiek a koľají
 • Komplexná rekonštrukcia priecestia v úseku Plešivec – Gemerská Hôrka km 29,620
 • Komplexná rekonštrukcia priecestia v úseku Dlhé nad Cirochou – Snina km 21,064
 • Komplexná rekonštrukcia priecestia v úseku Veľká Lomnica – Studený Potok
 • Poprad – Svit – brúsenie koľajníc
 • ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou
 • Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky
 • ŽSR Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
 • ŽST Košice, rekonštrukcia nástupíšť č. 1, 2, 3


2020

 • ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10, 11, 13, 14, 15 a staničných koľají č. 1, 2, 3, 4, 5a, 11, 13, zriadenie nových nástupíšť pri k. č. 1, 2, 3
 • Údržba železničného zvršku a spodku vlečky v Cementárni Rohožník – DANUCEM Slovensko a. s. – komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a spodku železničného oblúka vlečky
 • ZEOCEM Bystré – údržba železničného zvršku na vlečke

2019
 • ŽST Čierna nad Tisou ŠR, spádoviskový riadiaci systém – stavebné úpravy 30 ks výhybiek

2019
 • Údržba železničného zvršku a spodku vlečky v Cementárni Rohožník – CRH (Slovensko) a. s.

2019
 • ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10, 11, 13, 14, 15 a staničných koľají č. 1, 2, 3, 4, 5a, 11, 13, zriadenie nových nástupíšť pri k. č. 1, 2, 3.
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg


2019
 • ŽST Lučenec, rekonštrukcia výhybky č. 5ab
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg


2018
 • Oprava rámovej tuhosti koľajového roštu výhybiek v ŽST Kúty, výh. č. 6, 18 a/b, 21, 26, 34, 36, 51, 201, 206, 207.

2018
 • Komplexná rekonštrukcia koľaje 926š v ŽST Čierna nad Tisou

2018
 • Komplexná rekonštrukcia priecestí v traťovom úseku Pribeník – Veľký Horeš koľaj č. 2
01.jpg02.jpg03.jpg


2018
 • Montáž nových koľajových polí a demontáž starých na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje č. 2 v úseku Michaľany - Kuzmice

2017/2018
 • Regenerácia koľajových polí na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje v úseku Snina – Stakčín
01.jpg


2013
 • Sanácia svahu vrátane úprav koľaje na trati Poprad – Plaveč, (Spišská Bela)
01.jpg02.jpg03.jpg