Realizované stavby

2018
Oprava rámovej tuhosti koľajového roštu výhybiek v ŽST Kúty, výh. č. 6, 18 a/b, 21, 26, 34, 36, 51, 201, 206, 207.

2018

Komplexná rekonštrukcia koľaje 926š v ŽST Čierna nad Tisou

2018
Komplexná rekonštrukcia priecestí v traťovom úseku Pribeník – Veľký Horeš koľaj č. 2
01.jpg02.jpg03.jpg


2018

Montáž nových koľajových polí a demontáž starých na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje č. 2 v úseku Michaľany - Kuzmice

2017/2018

Regenerácia koľajových polí na stavbe „Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje v úseku Snina – Stakčín
01.jpg


2013
Sanácia svahu vrátane úprav koľaje na trati Poprad – Plaveč, (Spišská Bela)
01.jpg02.jpg03.jpg