Certifikáty a oprávnenia

Certifikáty:

  • Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (STIAHNUŤ PDF)
  • Systém manažérstva enviromentu (životného prostredia) podľa STN EN ISO 14001: 2016 (STIAHNUŤ PDF)
  • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN EN ISO 45001: 2019 (STIAHNUŤ PDF)
  • Zváranie STN EN ISO 3834 Part 3 (STIAHNUŤ PDF)

02_zvaranie.jpg11-9001-en.jpg12-9001-sk.jpg13-ISO 14001_ENG_page-0001.jpg14-ISO 14001_SVK_page-0001.jpg15-ISO 45001_ENG_page-0001.jpg16-ISO 45001_SVK_page-0001.jpg

 
Oprávnenia Dopravného úradu Slovenskej republiky:

skusanie.jpgzvaranie.jpg

 
Osvedčenia:
  • Osvedčenie ŽSR o technickej a odbornej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia pojazdných súčastí výhybiek (STIAHNUŤ PDF)
  • Osvedčenie ŽSR o technickej a odbornej spôsobilosti na zváranie koľajníc a súčastí výhybiek (STIAHNUŤ PDF)
  • Technická a odborná spôsobilosť na montáž LIS (ALIS), MIS (AMIS) (STIAHNUŤ PDF)
  • Výkon činnosti stavebného dozoru pre dopravné stavby
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho pre dopravné stavby

01-tosm.jpg02-tosz2.jpg03-montaz.jpg