Certifikáty a oprávnenia

Certifikáty:

  • Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (STIAHNUŤ PDF)
  • Systém manažérstva enviromentu (životného prostredia) podľa STN EN ISO 14001: 2016 (STIAHNUŤ PDF)
  • Zváranie STN EN ISO 3834 Part 3 (STIAHNUŤ PDF)

01_zvaranie.jpg11_enviro_sk.jpg12_enviro_en.jpg21_manaz_sk.jpg22_manaz_en.jpg

 
Oprávnenia Dopravného úradu Slovenskej republiky:

opravnenie_dopravny_urad-skusanie_kolajnic.jpgopravnenie_dopravny_urad-zvaranie_kolajnic.jpg

 
Osvedčenia:
  • Osvedčenie ŽSR o technickej a odbornej spôsobilosti k vykonávaniu brúsenia pojazdných súčastí výhybiek (STIAHNUŤ PDF)
  • Osvedčenie ŽSR o technickej a odbornej spôsobilosti na zváranie koľajníc a súčastí výhybiek (STIAHNUŤ PDF)
  • Technická a odborná spôsobilosť na montáž LIS (ALIS), MIS (AMIS)
  • Výkon činnosti stavebného dozoru pre dopravné stavby
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho pre dopravné stavby

tosm.jpgtosz.jpg