Regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním

Na regeneráciu výhybkových súčastí – srdcovky a jazyky sa používa metóda oblúkového zvárania ručne obalenými elektródami a technológia zvárania plnenou drôtovou elektródou s vlastnou ochranou firmy ESAB.

Pred návarom sa realizuje vizuálna, kapilárna a ultrazvuková skúška základného materiálu na posúdenie rozsahu chýb určených na regeneráciu. Ak je súčasť vhodná na regeneráciu, tak prebehne brúsenie chybného miesta, tak aby sa odstránila daná chyba. Kontrola výbrusu chyby sa vykoná kapilárnou metódou. Srdcovka alebo jazyk sa predohreje na predpísanú teplotu. Vybrúsené miesto sa navarí a následne obrúsi do požadovaného profilu. Kontrola profilu je vykonávaná šablónami PŠR 1 a 3.

Na správne brúsenie navarených častí a prevalkov sa využíva špeciálna rámová brúska a ručné brúsky. Správna geometria po obrusení častí výhybiek je kontrolovaná pomocou priestorových šablón PŠR 1 a PŠR 3. Na tieto činnosti vydala DT – Slovenská výhybkáreň a. s. „Osvedčenie o spôsobilosti na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek“ a odbor 430 Generálneho riaditeľstva ŽSR „Oprávnenie na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek“.

Dopravným úradom SR má naša firma vydané oprávnenie a rovnako na základe certifikačného auditu certifikačného orgánu CERTIWELD spĺňa podmienky pre systém kvality výrobkov podľa STN EN ISO 3834-2.