Zváranie koľajníc

a iné súvisiace činnosti

TRANSSERVIS, a. s. realizuje zváranie koľajníc a naváranie materiálu železničného zvršku (srdcovky, jazyky, prídržnice, opornice) na železničných tratiach ŽSR. Zabezpečuje zváranie koľajníc a výhybkových súčastí výhybiek tvaru 60E1, 60E2, 49E1, R65, S49, T a ostatných tvarov schválených pre použitie na tratiach ŽSR. Využívame moderné metódy, ktoré znižujú koncentráciu plynov vznikajúcich pri zváraní.

Ťažiskom zváracích prác je termitové zváranie koľajníc zamerané na údržbu bezstykovej koľaje, opravu defektoskopických chýb, lomov koľajníc a lomov zvarov, vovarovanie krátkych koľajníc do trate a zváranie výhybiek.

Spoločnosť má pre činnosť zvárania a renovácie vydané „Oprávnenie“ Dopravným úradom SR a na základe certifikačného auditu certifikačného orgánu CERTIWELD spĺňa podmienky pre systém kvality výrobkov podľa STN EN ISO 3834-3.

Zváranie a naváranie koľajníc je vykonávané nasledovnými metódami:

Aluminotermické zváranie koľajníc – patrí medzi najmodernejšie spôsoby zvárania koľajníc a to technickými parametrami zvarov, technologickými časmi ako aj vysokou úrovňou technologického vybavenia. Aluminotermické zváranie koľajníc, výhybiek realizujeme technológiou firmy RAILTECH INTERNATIONAL.

Zváranie koľajníc elektrickým oblúkom – zvárať možno ručne obalenou elektródou ESAB alebo s využitím rúrkového drôtu s vlastnou ochranou podávaním poloaom technológiou LINCOLN INNERSHIELD.

Využitie tejto technológie je vhodné najmä v miestach, pri ktorých nie je možné použitie inej technológie zvárania koľajníc z dôvodu obmedzeného prístupu.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg