Vyhotovenie prefabrikovaných lepených a montovaných izolovaných stykov

Pre vytvorenie izolovaných koľajových obvodov, napríklad pri budovaní železničného zabezpečovacieho zariadenia je nutné prerušiť koľajnicu železničnej trate a vytvoriť izolovaný koľajnicový spoj.

Naša firma realizuje zriadenie tieto koľajnicové spoje požadovanej dĺžky pre tvary koľajníc UIC60, R65, S49 – lepený izolovaný styk (LIS) a montovaný izolovaný styk (MIS) podľa požiadaviek objednávateľa (priamo alebo mimo  trate).

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg