Stavebná činnosť

Hlavnou stavebnou činnosťou spoločnosti sú stavebné práce realizované na železničnej infraštruktúre – železničný zvršok a spodok, zabezpečenie realizácie údržbu komponentov železničného zvršku a to hlavne:

  • výstavba, rekonštrukcia a oprava železničných tratí, výhybiek a koľajových rozvetvení,
  • výstavba, rekonštrukcia železničných priecestí, nástupíšť, rámp a objektov železničného spodku,
  • zriaďovanie spevnených násypov a odvodnení železničnej trate (priekopy, atď).